Garanti Şartları

1.Sitemizden alınan tüm ürünler, urunun tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren iki yıl suresince distribütör garantisi kapsamındadır. Garanti belgesi olmayan, garanti belgesi üzerinde tahrifat yapılmış, garanti belgesi eksik ya da doğru olmayan bilgilerle doldurulmuş olan ürünler garanti kapsamına alınmaz.
2.Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamir için teknik serviste geçen süre garanti süresine eklenir. Tamir servisine ulasan saatlerin tamir süresi en fazla 20 is günüdür.
3.Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve isçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep etmeksizin tamiri yapılır.
4. Ürünün;
-Teslim tarihinden itibaren garanti süresinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamasının süreklilik kazanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin asılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayisi, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılır.
5. Pil, deri kayış, safir ya da mineral saat camları garanti kapsamına girmezler.
6. Kullanıma bağlı olarak meydana gelebilecek kaplama bozuklukları ve çizikler garanti kapsamına girmezler.
7. Kapağında ya da kadranında ”Water Resistant” ibaresi bulunmayan saatler suya dayanıklılık konusunda garanti kapsamına girmezler.
8. Yetkili  Teknik servisi dışında müdahale edilen ürünler garanti kapsamına girmezler.
9. Yangın, sel veya deprem gibi doğal afetlerden gelebilecek hasar ve bozulmalar garanti kapsamına girmezler.
10. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamına girmezler.
11. Teknik servise gelen, teknik servisten gönderilen saatlerin kargo, posta, sigorta vs. gibi masrafları firmamız sorumluluğundadır.
12. Garanti şartları ile ilgili soru ve sorunlarınızla ilgili olarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü' ne başvurabilirsiniz.